「Shining Nikki」 MV Sinh Nhật 2020 《Ước Một Điều Ước》 (Make a Wish) - 暖暖...