[Vietsub] Một giấc mộng xưa (remix) - A Du Du | 旧梦一场 (DJ版) - 阿悠悠